Stillinger

Generelt
Vi er kontinuerlig interessert i � vurdere nye medarbeidere, s�rlig personer med erfaring innen v�rt fagomr�de og andre som har noe � tilf�re oss.
De ledige stillinger fremg�r nedenfor. Imidlertid vil vi vil behandle alle som henvender seg til oss med �nske om ansettelse, p� en profesjonell m�te. Ta kontakt med daglig leder Martin Furevik p� tlf 67 97 22 62, tlf 99 69 55 68 eller e-post: im@im.no.


Ny daglig leder / Assistent til daglig leder / Produktansvarlig
Vi s�ker en person med erfaring fra v�rt fagfelt. Vedkommende b�r ha ha kjennskap til flest mulig av f�lgende fag: st�vm�ling, gassanalyse, m�leteknikk, elektronikk, data, milj�vern, prosesskontroll, salg, kundebehandling og administasjon. Nyutdannede blir dessverre ikke tatt i betraktning til denne stillingen.

N�v�rende daglig leder �nsker � g� g� over i stilling som teknisk sjef. Vi vil gjerne ha en person som ihvertfall p� sikt vil kunne overta som daglig leder.

Delingen av arbeidet mellom den som ansettes og n�v�rende daglig leder, vil i stor grad kunne tilpasses vedkommendes interesser og erfaring. Blandt mulige arbeidsoppgaver vil v�re:
 ·   produktansvarlig for et eller flere fabrikater m�leutstyr
 ·   kontakt med v�re kunder, bl.a. presentasjon av m�leutstyr, probleml�sning, utarbeidelse av tilbud, levering og idriftsettelse av instrumenter
 ·   reparasjon og service p� v�rt instrumentverksted og ute hos kundene
 ·   stedfortreder for daglig leder
 ·   administrasjon

Krav til personlige egenskaper:
 ·   M� kunne b�de arbeide selvstendig og samarbeide
 ·   Innstilt p� � yte service til v�re kunder
 ·   Evne og vilje til � tilegne seg ny kunnskap
 ·   Utadvendt med god evne til � omg�s forskjellige mennesketyper


Er du interessert i noen av disse stillingene?
For n�rmere opplysninger ta kontakt med daglig leder Martin Furevik p� tlf 67 97 22 62 eller 99 69 55 68. E-post: mf@im.no.
S�knad med CV sendes: Industriell M�leteknikk AS, Boks 158, 1471 Sk�rer
(S�knadene blir ikke returnert)