Opsis DOAS multigass- og flerstrekningsanalysatorer
opsis.se

Har du en oppgave som konvensjonell teknikk ikke klarer, blir for dyr eller krever for mye vedlikehold, kan et Opsis DOAS-system være løsningen.

Med det kan man måle i flere kanaler eller på flere utendørs målestrekk med samme analysator(er). Man har bare flere sett sender/ mottakere som etter tur kobles til den ene eller de to analysatorene. Siden analysatoren(e) er det dyreste i systemet, blir det relativt sett rimeligere jo flere målestrekk man har.

Måleprinsippet kalles DOAS, Differentiell Optisk Absorpsjon Spektrometri. Med denne teknikken klarer man å skille gasser som absorberer på samme sted i spekteret. Ved konvensjonelle gassanalysatorer basert optisk absorpsjon, vil man da få interferens. Med Opsis DOAS teknikk unngår man det.

Opsis er EPA godkjendt for NO2, SO2, O3 og TUV godkjendt for NO, NO2, SO2, NH3, Hg, HCl, CO, H2O, fenol, formaldhyd og benzen.

Systemet krever lite vedlikehold, og man kan heller bruke tiden til å utnytte måleresultatene. Flere brukervennlige PC-programmer leveres for håndtering og bearbeiding av måleresultatene.

Blandt oppgaver som Opsis brukes til i Norge er:
 ·  overvåkning av luftkvaliteten i Oslo, Drammen, Trondheim og Porsgrunn.
 ·  måling av utslippet av HF og SO2 fra aluminiumsverk
 ·  måling av NO, NO2, SO2, Hg, CO, CO2, HCl, HF og H2O fra avfallsforbrenningsanlegg
 ·  måling av CO, SO2, NO og NO2 fra barkkjel
 ·  måling av NH3 fra fullgjødselfabrikk

Fortynningsutstyr og kompaktanalysatorer.

Fortynningsutstyret består av en pumpemodul og en sonde for prøveuttak fra skorsteiner, kanaler og prosesser. I sondene skjer en kontrollert fortynning av et liten gassprøve med ren, tørr luft. Dette gir flere fordeler:
 ·  Man kan måle under vanskelige forhold som fuktig røyk, høy støvkonsentrasjon og/eller høy temperatur.
 ·  Ingen kondens- og frostproblemer i utsugningssystemet og liten fare for tilstopping av uttaksfilteret.
 ·  Man slipper å trekke en konsentrert prøve gjennom analysatoren og får mindre korrosjon, driftsproblemer og lenger levetid.
I kompaktanalysatorene er fortynningsutstyret kombinert med analysatorer for SO2, NOx, og NH3. Det gir både en kompakt og prisgunstig løsning.


O2000 for måling av oksygen etter kjeler

Riktig luftoverskudd gir høy virkningsgrad og god driftsøkonomi for kjeler. Ved å måle oksygenkonsentrasjonen etter kjelen, kan man holde kontroll med luftoverskuddet, og spare brensel.

Oksygenanalysator, modell O2000, måler oksygeninnholdet direkte i røyken. Man får dermed et enkelt og driftssikkert system.


LD 500, Laser Diode Analysator

Siste nytt fra Opsis er laser diode analysator både for uteluft og skorstener. Med denne teknikken kan HF, HCl, NH3, CO, CO2, H2S, CH4, O2, H2O samt temperatur måles. Blandt fordelene er in-situ måling, stor følsomhet og raske målinger.

Copyright for Industriell Måleteknikk AS