Industriell Måleteknikk AS
Skårersletta 60 Postboks 158
1471 Skårer
Telefon: 67 97 22 62
Telefax: 67 97 22 64
E-mail: im@im.no

Foretaksregisteret: 978 677 371Industriell M�leteknikk ble startet i 1980 av siv.ing. Martin Furevik, som hadde arbeidet med luftforurensing - b�de m�ling og rensing - siden 1971.

Firmaet leverer st�vm�lingapparater og gassanalysatorer/-detektorer for de fleste oppgaver innen m�ling av luftforurensing og prosesskontroll. Instrumentene brukes til m�ling i uteluft, arbeidsmilj�, industrielle prosesser og skorsteiner. Mange av landets st�rste bedrifter og flere forskningsinstitutter bruker oss som leverand�r og samarbeidspartner.

M�lsetningen har hele tiden v�rt � levere kvalitetsinstrumenter basert p� anerkjente m�leprinsipper og � yte god service slik at brukerne f�r glede av investeringen i lang tid. For eksempel er de aller fleste av Durag st�vm�lerne, som vi har levert i l�pet av firmaets 20 �r, fremdeles i drift. Dette skyldes b�de den gode kvaliteten p� instrumentene, og at vi har hatt s� gunstige priser p� service at det har l�nt seg � reparere framfor � kj�pe nytt.

Vi gir ogs� r�dgivning og bistand innen probleml�sning slik at v�re kunder f�r riktig instrument med riktig tilbeh�r til oppgaven.