Industriell Måleteknikk AS
Skårersletta 60 Postboks 158
1471 Skårer
Telefon: 67 97 22 62
Telefax: 67 97 22 64
E-mail:
im@im.no

Industriell Måleteknikk ble startet i 1980 av siv.ing. Martin Furevik, som hadde arbeidet med luftforurensing - både måling og rensing - siden 1971.

Firmaet leverer støvmålingapparater og gassanalysatorer/-detektorer for de fleste oppgaver innen måling av luftforurensing og prosesskontroll. Instrumentene brukes til måling i uteluft, arbeidsmiljø, industrielle prosesser og skorsteiner. Mange av landets største bedrifter og flere forskningsinstitutter bruker våre instrumenter.

Målsetningen har hele tiden vært å levere kvalitetsinstrumenter basert på anerkjente måleprinsipper og å yte god service slik at brukerne får glede av investeringen i lang tid. For eksempel er de aller fleste av Durag støvmålerne, som vi har levert i løpet av firmaets 22 år, fremdeles i drift. Dette skyldes både den gode kvaliteten på instrumentene, og at vi har hatt så gunstige priser på service at det har lønt seg å reparere framfor å kjøpe nytt. God rådgivning om rett instrument til oppgaven har også vært viktig for de gode resultater.