Grimm støvmålere, partikkelstørrelsesanalysatorer og partikkeltellere
grimm-aerosol.de

GRIMM støvmålere har et unikt dobbelt måleprinsipp som sammen med avansert datateknikk gjør at de kommer i toppklassen blant bærbare støvmålere. Skal man ha noe bedre, må man velge nettdrevne instrumenter på 30-40 kg, mens en GRIMM bare veier 2,4 kg med batteri.

Anvendelse
     Instrumentene kan både brukes i kontor- og boligmiljø såvel som industrimiljø med støvkonsentrasjon opptil 100 mg/m3.
     Deteksjonsgrensen er så lav som 0,1 eller 1 µg/m³ (avhengig av modell), og instrumentene er så raske at de kan bestemme 6 s gjennomsnitt.
     Med tilleggsutstyr kan de også måle i ventilasjonskanaler og utendørs.
Artikler fra USA om bruk av Grimm instrumenter: http://www.dustmonitor.com/articles/article_index.htm

Muligheter
 ·   bestemme partikkelstørrelse fra 0,22 til 20 µm.
 ·   telle partikler fra 0,35 til 20 µm.
 ·   bestemme PM1, PM2,5, PM10 og TSP*.
 ·   klassifisere støvet yrkeshygienisk etter EN 481*.
 ·   fungere som datalogger for opptil tre andre instrumenter samtidig som den selv måler støv.

Måleprinsipp
     Målingen er basert på at en laserstråle både teller og bestemmer størrelsen på støvpartiklene. Etter å ha passert laserstrålen, avsettes partiklene på et filter**. Dermed får man muligheten til en gravimetrisk kontroll av lasermålingene.
     Grunnkalibreringen er basert på "gjennomsnittlig europeisk storbystøv". Ved hjelp av den gravimetriske kontrollen får man en korreksjonsfaktor til å korrigere lasermålingene med.

Databehandling
     Målingene lagres internt og om nødvendig på et PCMCIA datalagringskort** for senere overførsel til PC. Et dataprogram tar hånd om overførsel og behandling av dataene. Eksport av data til regneark er også mulig. Instrumentet kan også kobles direkte til PC slik at man får en kontinuerlig presentasjon av resultatene i tabell eller grafisk form.
     Under feltmålinger uten PC, vil displayet kunne gi informasjon om to størrelsesklasser, slik at man får et inntrykk av forholdene man måler. Full glede av instrumentet får man imidlertid først når resultatene behandles på PC.
     På en kafé med røkere kunne man bruke Grimm målingene til å bestemme hvilke konsentrasjonstopper som skyldtes røkerne og hvilke som skyldtes opphvirvling av romstøv. Med tradisjonelt støvmåleutstyr hadde man ikke fått påvist dette.

Måling i uteluft
     Med en deteksjonsgrense på 0,1 eller 1 µg/m³, er instrumentene følsomme nok for måling i uteluft. En minikapsling beskytter mot vær og vind. Den er lett flyttbar og brukes gjerne til kortere undersøkelser for å slippe å stille opp en container eller brakke. Datalagringskortet kan ha kapasitet til å logge en måned minutt for minutt for senere analyse. Modemkort kan også leveres.
     Med minikapslingen kan man enkelt måle i innåndingshøyde. (Tradisjonelt måler man i minst 3,5 m føyde.)En annen fordel er at man kan bestemme flere parametere med samme instrument, f.eks PM1, PM2,5, PM10 og TSP*.

Fem modeller
1.101 "Junior", en ny Grimm til en meget gunstig pris. PM2,5, PM10 og EN481* Yrkeshygienisk. Oppgraderbar**.
1.104 bestemmer støvet yrkeshygienisk etter EN 481*, samt PM2,5, PM10 og TSP*. Oppgraderbar til 1.105
1.105 kan i tillegg klassifisere/telle støvet i 8 klasser fra 0,5 / 0,75 til 15 µm.
1.107 er optimalisert for måling av PM1, PM 2,5 og PM10
1.108 klassifiserer og teller fra 0,22 til 20 µm i 15 klasser, samt PM1, PM2,5, PM10 og yrkeshygienisk etter EN 481*. Deteksjonsgrense 0,1 µg/m³.

* TSP bestemmelsen og bestemmelsen av inhalerbart støy etter EN 481 er begrenset av instrumentenes øvre partikkelstørrelsesgrense (denne er basert på projisert diameter og tetthet på 2,8).
** PCMCIA kort og gravimetrisk filter er opsjoner på 1.101. Data lagres internt hvis man ikke har PCMCIA kort.


Copyright for Industriell Måleteknikk AS