ESM Andersen kontinuerlige støvmålere for uteluft

esm-online.de/andersen

FH 62 I-R oppfyller EN 12341 normen for måling av PM 10 i uteluft. Ved utprøvningen viste det bedre overensstemmelse med de manuelle referanseinstrumentene enn en annen meget brukt kontinuerlig støvmåler.

I Tyskland har man bestemmelser om at ved sterkt trafikkerte veier skal det måles sot. FH 62 I-R kan leveres med en sotdetektor, slik at man får målt både støv og sot med samme instrument. Man får da en økonomisk gunstig løsning for måling ved veier.

Deteksjonsgrensen er så lav som 0,5 µg/m³.

Instrumentet skifter automatisk filter og er bygget for lang tids drift uten tilsyn.

Copyright for Industriell Måleteknikk AS