Durag kontinuerlige støv-, sot-, røktetthet- og siktmålere for utslipp fra skorstener, måling i rom og tunneller samt prosessstyring.
durag.de

Durag instrumentene representerer toppklassen av kontinuerlige støvmålere. D-R 280 og D-R 300-40 er TUV godkjendte som støvkonsentrasjonsmålere (den høyeste klassen), mens D-R 216 er TUV godkjendt som røktetthetsmåler. (TUV = Technische Uberwachungs-Verein).

Forskjellen i forhold til billige instrumenter ligger i de finere detaljer: effektiv luftspyling, automatisk kompensajon for støvbelegg og styrken på utsendt lys, optisk sikte for oppretting, m.m., samt profesjonell veiledning, idriftsettelse og service.

Reaksjonen fra brukere er gjerne at Durag optiske støvmålere holder seg forbausende rene og trenger lite tilsyn. Vår bistand før, under og etter idriftsettelse har bidratt til instrumentenes gode renomé.

Copyright for Industriell Måleteknikk AS