API - Advanced Pollution Instrumentation, Inc.
advpol.com

API gassanalysatorer er EPA (Environmental Protection Agency i USA) og TUV-godkjente for SO2, NOx, CO og O3 i uteluft. H2S, N2O, CO2, TRS og NH3 kan også måles.

Mange av instrumentene lages i flere varianter:
 ·  ekstremt følsomme for bakgunnsforurensing
 ·  meget følsomme for uteluftkvalitet i byer og ved veier, samt yrkeshygieniske målinger
 ·  følsomme for yrkeshygiene, utslipp fra skorsteiner og prosessmålinger
 ·  med høyt måleområde for prosesskontroll

Ved utslipp- og prosessmålinger vil man ofte kombinere dem med fortynningsutstyr. Velges passende fortynningsforhold, vil man kunne få de fleste aktuelle måleområder.

Ozonanalysatoren har blitt særlig populær, takket være stor følsomhet og stabilitet, samt at den kan leveres med en intern referanse. Siden ozon er en ustabil gass, kan man ikke bruke kalibreringsgass på flasker, derfor er den interne referansen/kontrollen så verdifull.API gassanalysatorer - Leveringsoversikt

Instrument Gass Laveste måleområde Høyeste måleområde Deteksjons- grense
M100A SO2 0 - 50 ppb 0 - 20 ppm 0,4 ppb
M100AH SO2 0 - 10 ppm 0 - 5000 ppm < 0,1 ppm
M100AS SO2 0 - 10 ppb 0 - 1000 ppb < 0,1 ppb
M101A H2S 0 - 50 ppb 0 - 20 ppm 0,4ppb
M102A TRS 0 - 50 ppb 0 - 1000 ppm .
M102X TRS i CO2 . . .
M152 SO2 0 - 0,5 ppm 0 - 19,99 ppm .
M200A NO, NO2, NOx 0 - 50 ppb 0 - 20 ppm 0,4 ppb
M200AH NO, NO2, NOx 0 - 5 ppm 0 - 5000 ppm < 40 ppb
M200AU NO, NO2, NOx 0 - 5 ppb 0 - 2 ppm 50 ppt
M201A NH3 . . .
M252 NO, NOx 0 - 0,5 ppb 0 - 19,99 ppm .
M252H NO, NOx 0 - 50 ppm 0 - 1999 ppm .
M265 O3 . . .
M300 CO 0 - 1 ppm 0 - 1000 ppm 40 ppb
M300H CO 0 - 100 ppm 0 - 2 % .
M320 N2O 0 - 100 ppm 0 - 1000 ppm < 0,5 ppm
M360 CO2 0 - 1000 ppm . .
M360U CO2 0 - 1 ppm . .
M400A O3 0 - 100 ppb 0 - 10 ppm < 0,6 ppb
M450 O3 0 - 1 ppm 0 - 1000 ppm 3 ppb
M450H O3 0 - 5 vekt% 0 - 20 vekt% .
M452 O3 0 - 100 g/m3 0 - 400 g/m3 .
M454 O3 0 - 100 g/m3 0 - 400 g/m3 .

På forespørsel vil noen av disse kunne leveres med andre måleområder. Enkelte kan leveres for veggmontering. M454 er for panelmontering eller med NEMA kapsling.


API gasskalibratorer og nullluftgenerator
M401 Ozonkalibrator. Kan generere fra 50 ppb til 1 ppm. 2-5 l/min.
M700 Avansert kalibrator/fortynner for fremstilling av blandinger fra flaske.
Kan leveres med ozongenerator og fotometer.
M701 Nulluftgenerator, fjerner SO2, NO, NO2, O3, H2S og H2O, om ønskelig også CO og hydrokarboner. Opptil 20 l/min
M702 Enklere kalibrator/fortynner av blandinger fra flaske. Kan leveres med ozongenerator.


Copyright for Industriell Måleteknikk AS